Casa de Cultura a Studentilor Galati

Site in constructie

Educatie | Cultura | Distractie

Casa de Cultura a Studentilor Galati a fost înfiinţată în anul 1961, fiind un adevarat laborator pentru descoperirea, formarea şi promovarea tinerelor talente în rândul studenţilor, adresându-se în general iubitorilor de frumos, dar şi unei societăţi tinere, doritoare de cunoaşterea artei moderne.

Licitatie publica


Casa de Cultura a Studentilor Galati (CCS Galati), cu sediul in str. Stiintei, nr. 115, mun. Galati, jud. Galati, avand CUI 3127310 si cont IBAN RO25TREZ30620G335000XXX, deschis la Trezoreria Galati, anunta organizarea licitatiei publice cu oferta in plic inchis pentru inchirierea:
1 x Spatiu de 120 mp, situat in str. Stiintei, nr 115, parter, mun. Galati, jud. Galati, cu destinatia de activitati complementare, avand in componenta sa, hol, grup sanitar, camera principala si magazie.

Pretul de pornire la licitatie este de 9,30 euro/mp/luna, conform raportului evaluatorului ANEVAR.

Relatii privind licitatia si documentatia de atribuire,se pot obtine de la sediul CCS Galati, secretariat, etaj 1, incepand cu data de 02.10.2017.
Cheltuieli de instituire a vanzarii: garantia de participare la licitatie are un cuantum in valoare de 3 x chiria minimă lunara si se achita in contul CCS Galati deschis la Trezoreria Galati.

Data limita pentru obtinerea documentatiei : 16.10.2017, ora 12.00. Informatii privind ofertele :
Ofertantii vor depune cererea de inscriere la licitatie, insotita de documentele solicitate cat si oferta financiara, la sediul CCS Galati, secretariat, etaj 1.

Data limita pentru depunerea documentelor: 16.10.2017, ora 12.00, la sediul CCS Galati din str. Stiintei, nr. 115, Galati, jud. Galati.

Data, ora si locul la care se vor deschide ofertele inregistrate:
17.10.2017, ora 12,00 la sediul Casei de Cultura a Studentilor Galati, Sala Studio.

Informatii publice